Dohoda mezi obcí - občanem

Dohoda pro občany Šaratic:

Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku - obec ...-občan....doc

Dohoda pro občany Hostěrádky - Rešov a Zbýšov:

                - jedná se pouze o změnu účtu příjemce pro příjem příspěvku a změnu názvu obce