Dotace SFŽP ČR přiznána!

Dnes bylo doručeno písemné a definitivní rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR v rámci OPŽP na výstavbu Kanalizace a ČOV obcí ve svazku LITAVA! Tento, možná formální, krok je jednak velkým úspěchem celého týmu, který na věci již 8 let pracuje, ale současně je velkým závazkem. Neexistuje již jiná alternativa, než zahájenou stavbu zvládnout, řádně a včas dokončit, a zejména splnit všechny podmínky, které s poskytnutím podpory SFŽP souvisí. 

Chci velmi poděkovat všem kolegům ze zastupitelstev našich obcí, i externím odborným spolupracovníkům, kteří nám s celým projektem pomáhali a pomáhají.Chci poděkovat také všem občanům,kteří jakkoliv byli,jsou a budou, projektem i stavbou, dotčeni, za pochopení a vstřícnost, kterou  projevili při vyřizování všech možných (i nemožných) požadavků a podmínek správních řízení a umožnili tak náš společný záměr proměnit v realitu. Nebylo to často vůbec jednoduché, a dokonce to několikrát bylo na tom pověstném ostří nože, ale vždy nakonec jsme dokázali najít řešení, které nám umožnilo pokračovat dál. Tedy ještě jednou Vám všem (nebudu Vás s dovolením jmenovat, ale vím, že víte :-)  Opravdu upřímně děkuji!  

Stavba naší kanalizace a ČOV definitivně a reálně začíná.

Miroslav Kalouda,předseda výboru DSO Litava

 

 

  

Kontaktujte nás