Konec zkušebního provozu a povinnosti s tím spojené.

V rámci blížícího se ukončení zkušebního provozu kanalizace (duben 2017), bude nezbytné uzavřít se svazkem DSO Litava a vlastníkem připojené nemovitosti smlouvu o odvádění a likvidaci odpadních vod (viz.odkaz).

Smlouva o odvádění odpadních vod_NOVE – kopie.doc


Poplatky za stočné budou vždy účtovány zpětně za půlroční období.

Kontaktujte nás