Předání staveniště

Formální zahájení stavby! 

V úterý 11.11.2014 dojde k oficiálnímu protokolárnímu předání staveniště zhotoviteli, IMOS Brno, a de-jure tak, z formálního hlediska, bude, po 8 letech příprav, zahájena realizace stavby kanalizace a ČOV. V součinnosti se všemi partnery, podílejícími se na stavbě, se pracuje na přípravě základního rámcového harmonogramu postupu výstavby.Tento harmonogram celé stavby bude potom základem pro přípravu postupu projektování přípojek k jednotlivým RD. Vlastní zahájení stavby, tedy den, kdy se bagry poprvé zakousnou do země,aby mohlo být uloženo všech 30 km stok nové kanalizace, bude již plně v režii firmy IMOS Brno. Občané všech obcí DSO Litava budou samozřejmě včas a průběžně informováni obvyklým způsobem, a zejména na těchto stránkách.    

Kontaktujte nás