Stavební povolení pravomocné!

Všem občanům našich obcí, zejména těm,kteří se zúčastnili veřejného jednání o situaci přípravy stavby kanalizace v sobotu 25.10.2014, mohu oznámit pozitivní informaci :

V pondělí 27.10. 2014 se mi osobně nakonec přece jen podařilo kontaktovat a přesvědčit pana Mgr.R.Madeckého Ph.D., aby do věci odvolání proti vydanému povolení stavby osobně vstoupil, a začal jednat přímo bez svého zástupce Mgr. J.Kopuletého. Po projednání celé věci přímo na Krajském úřadě, za osobní účasti příslušných odpovědných úředníků JmKÚ, jsme s panem Mgr. Madeckim dospěli k dohodě, na základě které vzal s okamžitou platností odvolání zpět; Následně tak 28.10.2014 nabylo povolení stavby kanalizace a ČOV právní moci, a obratem bylo 29.10.2014 doručeno na SFŽP. Tím máme splněny z našeho pohledu všechny podmínky k vydání rozhodnutí o přidělení dotace a nyní jednáme se SFŽP o konečném stanovisku, abychom mohli neprodleně zahájit stavbu ačkoliv pro tuto věc nebylo nakonec petice potřeba, děkuji všem kteří ji svým podpisem podpořili; určitě ji využijeme k dalšímu jednání s politiky, aby  iniciovali úpravy zákonů tak, aby nebylo možné zneužívat postavení účastníka řízení bezdůvodně.

Miroslav Kalouda, předseda výboru

 

Kontaktujte nás