Změna stočného s platností od 1. 5.2021

Výbor DSO LITAVA se na svém jednání seznámil s rozborem nákladů a výnosů za rok 2020 a přistoupil s přihlédnutím na platnou zákonnou úpravu pro stanovování ceny stočného na tuto změnu:

Cena stočného je s platností od 1.5.2021 stanovena na 45,- Kč/m3 + 10% DPH.

Z toho vyplývá, že pro zákazníky platící sníženým ročním paušálem 36 m3/osobu  se bude účtovat 810,- Kč/osoba/6 měsíců + 10% DPH.

 

Kontaktujte nás