Orgány svazku

 

Výbor dobrovolného svazku obcí LITAVA

Nejvyšší orgán svazku: celkem má 6 členů; za každou obec jsou do výboru zastupitelstvy obcí jmenováni vždy 2 členové;

 

Aktuální složení výboru:

Karel Kalouda – předseda, Šaratice

Marek Silnica – člen, Šaratice

Jaroslav Žalkovský – člen, Zbýšov

Pavel Kopeček – člen, Zbýšov

Zdeněk Petráš – člen, Hostěrádky-Rešov

Milan Robeš  – člen, Hostěrádky - Rešov

 

Předseda výboru

Statutární zástupce svazku; 

Jedná a podepisuje za svazek obcí samostatně;

Je volen výborem svazku z řad jeho členů;

Aktuální předseda  výboru : Karel Kalouda   

 

Kontaktujte nás