Orgány svazku

 

Výbor dobrovolného svazku obcí LITAVA

Nejvyšší orgán svazku: celkem má 6 členů; za každou obec jsou do výboru zastupitelstvy obcí jmenováni vždy 2 členové;

 

Aktuální složení výboru:

Karel Kalouda – předseda, Šaratice

Marek Silnica – člen, Šaratice

Jaroslav Žalkovský – člen, Zbýšov

Pavel Kopeček – člen, Zbýšov

Milan Robeš  – člen, Hostěrádky - Rešov

Ing. Aleš Roček, PhD. – člen, Hostěrádky-Rešov

 

Předseda výboru DSO

- na venek vystupuje jako statutární zástupce svazku

- jedná a podepisuje za svazek obcí samostatně

- je volen výborem svazku z řad jeho členů

Aktuální předseda výboru DSO: Karel Kalouda   

 

Kontaktujte nás