Proces změny smlouvy v případě změny počtu osob v domácnosti:

  1. Při změně počtu osob je nezbytné, aby majitel nemovitosti tuto skutečnost oznámil na příslušném obecním úřadě, popř. elektronickou formou na emailovou adresu daného obecního úřadu jeho obce.
  2. Následně bude vyhotoven dodatek, který bude k dispozici na příslušném obecním úřadě do 7dnů po oznámení změny.
  3. Změna účtování stočného bude vždy realizována od následného zůčtovacího období tzn. 1.5. popř.1.11. daného roku. 

2020_dodatek na změnu počtu.doc

Kontaktujte nás