Zhotovitel

 

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174 , 627 00 BRNO

IČ: 25322257 ;    www.imosbrno.eu    

 

Vedoucí střediska VHS : 

Ing Petr Nop                      +420 548 129 382             +420 532 173 38         nopp@imosbno.eu

Hlavní stavbyvedoucí: 

Dušan KIRŠ                    +420 602 751 601            kirsd@imosbrno.eu    

 

 

Kontaktujte nás