Pro majitele RD

Zde jsou publikovány veškeré informace pro majitele nemovitostí v obcích Šaratice, Zbýšov a Hostěrádky-Rešov.
 
Podrobné informace a dokumenty naleznete v jednotlivých podsložkách v horní liště menu, příp. novinky.


Ukončení zkušebního provozu ke konci dubna 2017 a zahájení ostrého provozu od 1.5.2017.

Tato skutečnost je spojena s nutností placení poplatků za stočné.

Tyto poplatky budou účtovány zpětně pololetně.

Kontaktujte nás