Poplatky on-line

Stočné se platí na základě vystavené faktury. Pro evidenci došlé platby stačí na bankovním příkazu popř. složence vepsat číslo účtu, variabilní symbol, své jméno a příjmení popř. specifický symbol

číslo účtu: 35-9011980287 / 0100

variabilní symbol:  číslo faktury    

specifický symbol:

- pro občany Šaratic 1 plus trojmístné číslo nemovitosti ( tzn. například RD s číslem popisným 4 bude mít var.symbol 1004)

- pro občany z Hostěrádek - Rešova 2 plus trojmístné číslo nemovitosti                                                                                                                           ( tzn.například RD s číslem popisným 94 bude mít var.symbol 2094)

- pro občany Zbýšova 3 plus trojmístné číslo nemovitosti ( tzn. RD s číslem popisným 294 bude mít var.symbol 3294)

POZOR!!!  Občané, kteří si vybrali možnost účtovat stočné podle skutečné spotřeby, musí kopii faktury (od VaK Vyškov) buď osobně doručit na OÚ své obce nebo poslat e-mailem na adresu litava.dso.fakturace@seznam.cz.

Telefonický kontakt na oddělení fakturace: 725 321 758

 

Kontaktujte nás