Stavební povolení

Stavební povolení k projektu kanalizace a ČOV naleznete zde:
 
 
 

 

VYROZUMĚNÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ veřejnou vyhláškou: Vyrozumeni_o_podanem_odvolani_stavka_kanalizace.pdf (371819)
 
VYROZUMĚNÍ O ZPĚTVZETÍ ODVOLÁNÍ proti rozhodnutí č.j. ZP/5032-14/1558-2014/Več, ze dne 24.09.2014

Vyrozumění.pdf (370153)

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou: Opravne_rozhodnuti_Spolek_obci_Litava_oprava_poz.pdf (418934)

 

Stavební povolení Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky – Rešov. Ke stažení zdeSP a desky projektu_SÚ Slavkov.pdf (1002243)

 

 

 

 

Kontaktujte nás