Projekt kanalizace a ČOV

Dobrovolný svazek obcí SO Litava je zájmovým sdružením obcí s jasně definovaným účelem vzniku i činnosti, a tvoří pro svoje zakladatele a členy, tedy obce Šaratice, Hostěrádky-Rešov, a Zbýšov, v Jihomoravském kraji, platformu pro přípravu a realizaci projektu výstavby nové splaškové kanalizace a ČOV.

 

Níže naleznete informace k použité technologii:
Popis a vysvětlení technologie podlatkové kanalizace naleznete zde:  VACUUM systém Roediger_katalog.pdf (1789209)
 
Popis a ukázka montáže sběrné šachty k nahlédnutí zde: Montáž šachty G.pdf (1180718)
 
Zdůvodnění návrhu ČOV pro obce Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky – Rešov naleznete zde:   
 

ČOV Šaratice - situace technologických rozvodů a rozmístění strojů naleznete zde:  ČOV Šaratice_Situace stavby D.2.300.S-2.pdf (1068510)

 

 

Kontaktujte nás