Projekty přípojek RD

Po důkladné přípravě a ověření technických a reálných termínových limitů pro zpracování projektů a povolení všech cca 930 (!!) přípojek RD ke kanalizaci, bylo 25.11.2014 výborem LITAVA rozhodnuto o zahájení výběrového řízení na poskytovatele služby zpracování  projektů a zajištění povolení přípojek RD ke kanalizaci.Pokud vše proběhne dle předpokladů, a bez komplikací, mohl by tento důležitý partner být vybrán v polovině prosince. Nejpozději začátkem ledna 2015 tak lze očekávát zahájení prací na projektování přípojek a první desítky majitelů RD tak již budou podle plánovaného postupu kontaktováni s požadavkem na uzavření smlouvy o připojení RD na kanalizaci, a navazujícímu poskytnutí potřebné součinnosti pro projektanty přípojek.

Veškeré projektové dokumentace k přípojkám RD byly předány majitelům, kteří se budou moci začít postupně připojovat na začátku listopadu 2015.