Harmonogram

Výstavba byla ve sjednaném termínu řádně dokončena a po úspěšném dokončení i zkušebního provozu byl zahájen standartní provoz.
 

Kontaktujte nás