Harmonogram

Výstavba byla řádně dokončena a po úspěšném dokončení zkušebního provozu byl zahájen standartní provoz.
 
Na základě prvních jednání, a výstupu z koordinačních porad, se zhotovitelem stavby, o upřesňování předběžného harmonogramu výstavby, lze objektivně předpokládat, že do konce r.2014 nebudou zahájeny stavební ani výkopové práce přímo v obcích.Stavební práce budou v první fázi realizovány na stavbě čistírny odpadních vod (ČOV) Šaratice, a přečerpávacích stanic ve Zbýšově a Hostěrádkách-Rešově; Podle vývoje počasí bude případně v r.2014 zahájena stavba hlavních stok mezi obcemi.
 
Nadcházející Vánoční svátky a oslavy Nového roku 2015 tak snad ještě proběhou bez nepřijemných, i když nezbytných, doprovodných jevů každé takové stavby (výkopy,zvýšený provoz stavebních strojů a dopravy v obcích apod.).Ale protože termíny jsou bohužel velmi neúprostné a tvrdě nastavené,může MOS Brno, jako zhotovitel stavby, v případě potřeby, o své vůli změnit tento plán. 
 
Harmonogram s aktualizací 15.4.2015 viz.odkazy

HMG Šaratice.xls

HMG Hostěrádky.xls

HMG Zbýšov.xls