Archiv článků

Změna stočného s platností od 1. 5.2021

Výbor DSO LITAVA se na svém jednání seznámil s rozborem nákladů a výnosů za rok 2020 a přistoupil s přihlédnutím na platnou zákonnou úpravu pro stanovování ceny stočného na tuto změnu: Cena stočného je s platností od 1.5.2021 stanovena na 45,- Kč/m3 + 10% DPH. Z toho vyplývá, že...
Celý článek

Dohoda mezi DSO Litava a občanem

  DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU  NA VYBUDOVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY   uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku mezi níže uvedenými stranami       LITAVA DSO IČ: 75103061 se sídlem Šaratice, Náves 83, PSČ: 683 52 zastoupena panem Karlem...
Celý článek

Informace o změně stočného.

Změna účtování stočného od 1.5.2020 Nová cena stočného byla schválena ve výši 43,64Kč bez DPH / m3, což činí 48Kč vč. DPH/ m3.Cena DPH stočného je 10%.
Celý článek

Konec zkušebního provozu a povinnosti s tím spojené.

V rámci blížícího se ukončení zkušebního provozu kanalizace (duben 2017), bude nezbytné uzavřít se svazkem DSO Litava a vlastníkem připojené nemovitosti smlouvu o odvádění a likvidaci odpadních vod (viz.odkaz).Smlouva o odvádění odpadních vod_NOVE – kopie.docPoplatky za stočné budou...
Celý článek

Kontaktujte nás