Archiv článků

Dohoda mezi DSO Litava a občanem

  DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU  NA VYBUDOVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY   uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku mezi níže uvedenými stranami       LITAVA DSO IČ: 75103061 se sídlem Šaratice, Náves 83, PSČ: 683 52 zastoupena panem Karlem...
Celý článek

Informace o změně stočného.

Změna účtování stočného od 1.5.2020 Nová cena stočného byla schválena ve výši 43,64Kč bez DPH / m3, což činí 48Kč vč. DPH/ m3.Cena DPH stočného je 10%.
Celý článek

Konec zkušebního provozu a povinnosti s tím spojené.

V rámci blížícího se ukončení zkušebního provozu kanalizace (duben 2017), bude nezbytné uzavřít se svazkem DSO Litava a vlastníkem připojené nemovitosti smlouvu o odvádění a likvidaci odpadních vod (viz.odkaz).Smlouva o odvádění odpadních vod_NOVE – kopie.docPoplatky za stočné budou...
Celý článek

Doporučení pro spoluobčany

Doporučení pro spoluobčany při řešení přípojkyVážení spoluobčané zde jen pár rad při řešení usazování kanalizační šachty a následného připojení.Realizační firma řeší zhotovení hlavních řádů a usazení šachet.Nicméně pro zjednodušení a zajištění bezproblémového správného Vašeho připojení na tuto...
Celý článek

Výzva k podání nabídky_přípojky RD

Rozhodnutí výboru LITAVA ze dne 25.11.2014 o Výzvě k podání nabídky na projektování a zajištění povolení přípojek RD ke kanalizaci - Výzva k podání nabídky_Přípojky RD 11 2014.pdf (1647565)
Celý článek