Archiv článků

Konec zkušebního provozu a povinnosti s tím spojené.

V rámci blížícího se ukončení zkušebního provozu kanalizace (duben 2017), bude nezbytné uzavřít se svazkem DSO Litava a vlastníkem připojené nemovitosti smlouvu o odvádění a likvidaci odpadních vod (viz.odkaz).Smlouva o odvádění odpadních vod_NOVE – kopie.docPoplatky za stočné budou...
Celý článek

Dohoda mezi obcí - občanem

Dohoda pro občany Šaratic:Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku - obec ...-občan....docDohoda pro občany Hostěrádky - Rešov a Zbýšov:                - jedná se pouze o změnu účtu příjemce pro příjem příspěvku a...
Celý článek

Doporučení pro spoluobčany

Doporučení pro spoluobčany při řešení přípojkyVážení spoluobčané zde jen pár rad při řešení usazování kanalizační šachty a následného připojení.Realizační firma řeší zhotovení hlavních řádů a usazení šachet.Nicméně pro zjednodušení a zajištění bezproblémového správného Vašeho připojení na tuto...
Celý článek

Výzva k podání nabídky_přípojky RD

Rozhodnutí výboru LITAVA ze dne 25.11.2014 o Výzvě k podání nabídky na projektování a zajištění povolení přípojek RD ke kanalizaci - Výzva k podání nabídky_Přípojky RD 11 2014.pdf (1647565)
Celý článek

Dotace SFŽP ČR přiznána!

Dnes bylo doručeno písemné a definitivní rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR v rámci OPŽP na výstavbu Kanalizace a ČOV obcí ve svazku LITAVA! Tento, možná formální, krok je jednak velkým úspěchem celého týmu, který na věci již 8 let pracuje, ale současně je velkým závazkem. Neexistuje již...
Celý článek

Předání staveniště

Formální zahájení stavby!  V úterý 11.11.2014 dojde k oficiálnímu protokolárnímu předání staveniště zhotoviteli, IMOS Brno, a de-jure tak, z formálního hlediska, bude, po 8 letech příprav, zahájena realizace stavby kanalizace a ČOV. V součinnosti se všemi partnery, podílejícími se na stavbě,...
Celý článek